Λεμονάκης Εμμανουήλ

Επικεφαλής Μηχανικός Τμήματος Ενέργειας & Κατασκευών

O Λεμονάκης Εμμανουήλ είναι μηχανικός στο τμήμα ενέργειας και κατασκευών και υπεύθυνος λειτουργείας έργων ΑΠΕ στο τμήμα Ενέργειας & Τεχνικών έργων του Ομίλου Εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ από τον Μάρτιο του 2018, με εμπειρία 8 και πλέον ετών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στην κατασκευή τεχνικών έργων.
‘Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Λειτουργίας και κατασκευών Φωτοβολταϊκών σταθμών σε κατασκευαστικές εταιρείες του χώρου της ενέργειας, κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης , μεταπτυχιακό από τον ίδιο φορέα , και είναι μέλος της ΕΕΤΕΜ από το 2012.